Công ty TNHH Liên doanh khách sạn Plaza

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN


BIỂU PHÍ

Giá liên quan đến việc đặt trước Dịch vụ được chỉ định trước, trong và sau khi đặt trước. Đối với Dịch vụ Chỗ ở, giá hiển thị cho mỗi phòng cho số lượng người và ngày đã chọn. Khi xác nhận đặt trước Dịch vụ, tổng giá được chỉ định cho Khách hàng bằng số tiền đã bao gồm thuế tính theo đơn vị tiền tệ kinh doanh của Cơ sở.

Nếu việc thanh toán tổng giá của Dịch vụ đã đặt được thực hiện tại Cơ sở bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ được xác nhận trên đặt phòng, thì Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về chi phí quy đổi tiền tệ. Lưu ý rằng nếu việc chuyển đổi đơn vị tiền tệ được xác nhận trên đặt phòng thành đơn vị tiền tệ khác xuất hiện trên Trang web, nó chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không phải là hợp đồng, đặc biệt là khi tỷ giá hối đoái có thể thay đổi giữa ngày đặt phòng và ngày lưu trú tại thành lập. Trừ khi có quy định khác trên Trang web, các lựa chọn (ví dụ: bữa sáng, bao bữa sáng và tối, bao 3 bữa, v.v.) không được cung cấp trong quá trình đặt trước Dịch vụ không được bao gồm trong giá.

Thuế du lịch, được xuất trình trong quá trình đặt trước Dịch vụ, phải được thanh toán trực tiếp tại địa điểm tại Cơ sở, ngoại trừ trường hợp thanh toán trước trực tuyến trước khi lưu trú, khi số tiền có thể được bao gồm. Giá có tính đến thuế VAT áp dụng vào ngày đặt phòng và bất kỳ thay đổi nào của thuế suất VAT áp dụng sẽ được tự động phản ánh trong giá ghi vào ngày thanh toán. Bất kỳ sửa đổi hoặc giới thiệu các khoản phí pháp lý hoặc quy định mới do các cơ quan có thẩm quyền áp đặt sẽ tự động được phản ánh trong giá ghi vào ngày thanh toán. Cuối cùng, một số khuyến mại chỉ có sẵn trên Trang web và được bán độc quyền trên internet, và trong mọi trường hợp đều không có sẵn khi tiếp nhận Cơ sở.

 

HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khách hàng cung cấp thông tin thanh toán của mình (i) để thanh toán trước cho đặt phòng trước khi đến lưu trú, (ii) để đảm bảo cho đặt phòng hoặc (iii) để làm thủ tục trả phòng trực tuyến được đề xuất như một phần của Welcome Service được mô tả trong đoạn 4.3 dưới đây, trong khu vực được cung cấp cho mục đích như vậy (nhập an toàn bằng mã hóa SSL) khi nó là thẻ tín dụng: số thẻ tín dụng, không có khoảng cách giữa các con số, ngày hiệu lực của thẻ ( lưu ý rằng thẻ ngân hàng được sử dụng phải còn hiệu lực tại thời điểm lưu trú) và mã bảo mật như một phần của khoản thanh toán trước trên các nền tảng thanh toán được đề cập bên dưới.

 

ACCOR đã chọn OGONE / Ingenico Payment Services (Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán) / CyberSource / Adyen / Stripe / Banque Casino / Silkpay / ShareGroop / AsiaPay / First Data để bảo đảm các thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng.

 

Các đối tác này sẽ kiểm tra tính hợp lệ thẻ tín dụng của Khách hàng và có thể từ chối vì một số lý do như thẻ bị đánh cắp hoặc bị khóa, thẻ quá hạn mức, lỗi input, v.v. Trong trường hợp có sự cố xảy ra, Khách hàng sẽ phải liên hệ với ngân hàng và Cơ sở của mình hoặc bất kỳ tổ chức nào để xác nhận việc thanh toán và đặt phòng hay dịch vụ.

 

Các phương thức thanh toán trực tuyến (thẻ, ví, v.v.) được áp dụng và được đề cập trên trang thanh toán của Trang web như là VISA, Mastercard, American Express, JCC, Diners, China UnionPay, Post Finance, ELO, Bancontact, Sofort, iDeal, Przelewy24, PayPal, Alipay, WeChat, ShareGroop và Banque Casino. Danh sách này có thể thay đổi.

 

Khi thanh toán, các Cơ sở hoặc các tổ chức có thể chấp nhận các phương thức thanh toán khác nhau, nhưng Khách hàng phải xuất trình thẻ tín dụng cho Cơ sở mà họ đã sử dụng để đảm bảo đặt phòng hoặc thanh toán trước . Cơ sở cũng có thể yêu cầu Khách hàng xuất trình giấy tờ tùy thân nhằm mục đích ngăn chặn gian lận thẻ tín dụng.

 

Nếu Khách hàng chưa thanh toán trước trực tuyến cho đặt phòng của mình thì khi nhận phòng, Cơ sở có thể yêu cầu Khách hàng đặt cọc hoặc ủy quyền ghi nợ thẻ tín dụng để đảm bảo thanh toán các khoản tiền tương ứng với các dịch vụ được sử dụng tại nơi lưu trú .
Các thành viên của chương trình khách hàng thân thiết ACCOR khi đủ điều kiện có thể sử dụng điểm của họ để đặt toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ hợp lệ của Accor theo các điều kiện được mô tả trong chương trình khách hàng thân thiết.

 

Trong trường hợp Khách hàng không đến vào ngày đầu tiên của đặt phòng (“no show”), toàn bộ đặt phòng của Khách hàng sẽ bị hủy bỏ. Trong trường hợp đó, Khách hàng sẽ được thông báo rằng, Cơ sở sẽ bán phòng của họ và nếu đặt phòng không thể hủy / không thể trao đổi / không hoàn lại, Khách hàng sẽ không được hoàn trả hoặc bồi thường. Nếu đặt phòng đã được đặt cọc bằng thẻ tín dụng hoặc đã được ngân hàng ủy quyền trước, Cơ sở chỉ tính phí đêm đầu tiên trên số thẻ tín dụng mà khách đã đặt cọc cho đặt phòng và những đêm còn lại sẽ không bị tính phí, các trường hợp khác được quy định trong mục Điều kiện Đặc biệt.

 

Tại thời điểm thanh toán trước, số tiền được ghi nợ khi đặt Dịch vụ bao gồm tổng số tiền được đưa ra tại thời điểm đặt phòng (bao gồm tất cả các loại thuế hiện hành) và, nếu có, thì khách hàng sẽ lựa chọn các loại giá phù hợp.
Hóa đơn sẽ được gửi dưới dạng điện tử đến địa chỉ e-mail mà Khách hàng đã cung cấp tại thời điểm đặt phòng của mình, nếu Khách hàng muốn nhận hóa đơn giấy thì phải yêu cầu rõ ràng từ Cơ sở có liên quan.

 

 

 

 

Trong trường hợp Khách hàng không thực hiện đặt phòng đảm bảo nhưng đưa ra yêu cầu ủy quyền đã được xác nhận, thì về bản chất, đặt phòng này sẽ trở thành đặt phòng được đảm bảo bằng thẻ được sử dụng cho yêu cầu ủy quyền.

 

Trong trường hợp ngân hàng từ chối yêu cầu ủy quyền hoặc gián đoạn kỹ thuật không cho phép thực hiện yêu cầu ủy quyền, đặt phòng vẫn ở trạng thái ban đầu (đặt phòng được đảm bảo bởi thẻ được chọn tại thời điểm đặt phòng hoặc không bảo đảm đặt trước).

 

Khi ngân hàng của Khách hàng sử dụng hệ thống bảo mật “3D Secure”, một SMS có thể được ngân hàng gửi cho Khách hàng để thông báo về khoản ghi nợ trên tài khoản của họ. Trong mọi trường hợp, đây sẽ không phải là một khoản ghi nợ ngay lập tức

 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
 • chinh-sach-thanh-toan
Đặt chỗ
Sofitel Saigon Plaza
Đặt chỗ lưu trú

Từ   đến

Room 1