Công ty TNHH Liên doanh khách sạn Plaza

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


Sofitel Saigon Plaza theo đuổi những tiêu chuẩn cao nhất về việc phát triển môi trường và xã hội bền vững. Cam kết của chúng tôi bao gồm việc đạt được chứng nhận Green Key vào năm 2024 – tiêu chuẩn hàng đầu về trách nhiệm đối với môi trường cùng các hoạt động bền vững trong ngành du lịch.

 

 

Chúng tôi hiểu được rằng các hoạt động vận hành hàng ngày của khách sạn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và cộng đồng nếu không được quản lý đúng cách. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã thành lập một Ủy ban về Phát triển bền vững chuyên biệt, tiến hành các cuộc kiểm tra hàng tháng nhằm đánh giá và nâng cao các ứng dụng về phát triển bền vững trong khách sạn. 

 

Năm 2022, nhựa dùng một lần đã hoàn toàn bị loại bỏ trong tất cả các phòng nghỉ của Sofitel Saigon Plaza.

 

 

Không chỉ hỗ trợ các nhà cung cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh trong việc ưu tiên sử dụng các nguyên liệu địa phương và theo mùa theo nguyên tắc Thương Mại Công Bằng, chúng tôi cũng cam kết thực thi các tiêu chuẩn về phát triển bền vững với tất cả các bên liên quan chính, bao gồm nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và nhà thầu.

 


 

  • phat-trien-ben-vung
Đặt chỗ
Sofitel Saigon Plaza
Đặt chỗ lưu trú

Từ   đến

Room 1