Công ty TNHH Liên doanh khách sạn Plaza

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI


Dịch vụ Khách hàng sẵn sàng giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Dịch vụ trên Trang web.

 

Qúy khách vui lòng liên hệ với chúng tôi tại “Liên Hệ”  Hoặc quý khách có thể viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ: Bộ phận Tiền Sảnh, 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý các khiếu nại, quý khách nên gửi các khiếu nại bằng văn bản đến Bộ phận Dịch vụ Khách hàng liên quan đến việc Dịch vụ không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả trong vòng tám (8) ngày sau ngày hoàn thành Dịch vụ.

 

Trong mối tương tác với bộ phận dịch vụ khách hàng, quý khách cam kết giữ thái độ nhã nhặn và không đưa ra bất kỳ nhận xét xúc phạm nào, đặc biệt là đối với khách sạn, các tổ chức trong tập đoàn hoặc nhân viên hoặc cộng tác viên của tập đoàn, phù hợp với các quy tắc của ý thức chung và lịch sự.

 

Chúng tôi có quyền thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp chống lại Khách hàng trong trường hợp khách hàng có hành vi gây tổn hại hoặc thiếu tôn trọng (cụ thể là hành vi bất hợp tác, ác ý hoặc xúc phạm đối với chúng tôi.

 

 

 

 

 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
 • chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai
Đặt chỗ
Sofitel Saigon Plaza
Đặt chỗ lưu trú

Từ   đến

Room 1