Công ty TNHH Liên doanh khách sạn Plaza

CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ LƯU TRÚ


DỊCH VỤ LƯU TRÚ

Trang web này áp dụng cho bộ phận đặt phòng của khách sạn

Các yếu tố cần thiết, ngày hiệu lực, giá cả, điều kiện thanh toán và điều kiện bán hàng áp dụng cho mức giá đã chọn (các chính sách đảm bảo, điều kiện hủy phòng, điều kiện giá dành cho thành viên ,thời gian nhận phòng, v.v.) của chúng tôi cung cấp được trình bày trong quy trình đặt phòng như được mô tả dưới đây.

Tất cả các thông tin như là về thời gian nhận phòng và trả phòng, chính sách đảm bảo, thời gian hủy phòng, truy cập Wi-Fi, các quy định về trẻ em sẽ được Bộ phận đặt phòng gửi thư đến khách

Khách hàng có thể được yêu cầu điền vào giấy khai báo cho cảnh sát khi đến các Cơ sở. Để thực hiện việc này. Khách hàng sẽ được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân để xác minh.

Mọi chi tiết liên quan đặt phòng, vui lòng liên hệ H2077@sofitel.com

QUY TRÌNH ĐẶT PHÒNG

Việc đặt trước Dịch vụ của chúng tôi được thực hiện bởi Khách hàng thông qua trang web thuộc Accor SA. Quy trình đặt chỗ khác nhau tùy theo đường dẫn và yêu cầu của Khách hàng; nó bao gồm các bước sau:

Bước 1: xác định tiêu chí tìm kiếm cho một điểm đến, khách sạn và hoặc chọn một hoặc nhiều Dịch vụ bổ sung nếu thích hợp;

Bước 2: kết quả và lựa chọn Khách sạn được hiển thị, nếu có, một hoặc nhiều Dịch vụ bổ sung;

Bước 3: chi tiết và đặc điểm của (các) Dịch vụ được chọn, đặc biệt nếu đó là Dịch vụ lưu trú: đặc điểm của Nơi lưu trú (loại phòng, kích thước phòng, TV, minibar, v.v.), thời gian lưu trú , các tùy chọn được cung cấp (ví dụ: bữa sáng, truy cập Wi-Fi, v.v.), tổng giá đặt phòng bao gồm chi tiết về các loại thuế hiện hành,

Bước 4: tóm tắt đặt trước Dịch vụ: (i) thông tin về các đặc điểm chính (thời gian lưu trú, đặc điểm của Dịch vụ lưu trú và / hoặc (các) Dịch vụ bổ sung, số tiền bao gồm thuế hiện hành) và, (ii) chỉ báo của Khách hàng về thông tin liên hệ của họ: thông qua nhận dạng bằng tài khoản hiện có hoặc bằng cách điền vào tất cả các trường bắt buộc (được biểu thị bằng dấu hoa thị) với khả năng lưu thông tin này bằng cách tạo tư cách thành viên tài khoản trên Trang web hoặc thành viên của chương trình khách hàng thân thiết do ACCOR cung cấp;

Bước 5: Hoàn tất việc đặt trước Dịch vụ của Khách hàng với: (i) thông tin thanh toán của anh ấy / cô ấy, trong trường hợp thanh toán trước một phần hoặc toàn bộ tiền đặt phòng trước khi lưu trú, hoặc trong trường hợp có yêu cầu đảm bảo đặt phòng cho Dịch vụ lưu trú và: (ii) việc xem xét và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện Chung liên quan đến việc đặt chỗ trước khi được Khách hàng xác nhận;

Bước 6: chấp nhận (các) Dịch vụ thuộc khách sạn chúng tôi;

Bước 7: một email xác nhận việc đặt (các) Dịch vụ được gửi đến Khách hàng tóm tắt (các) Dịch vụ đã đặt trước, (các) giá, Điều kiện đặc biệt được Khách hàng chấp nhận, ngày đặt chỗ được thực hiện, thông tin liên quan đến dịch vụ sau bán hàng và quyền truy cập vào các Điều khoản và Điều kiện Chung và địa chỉ của Cơ sở mà tại đó Khách hàng có thể gửi bất kỳ khiếu nại nào.

 

Tất cả đặt phòng được coi là thực hiện ngay sau khi Khách hàng nhấp vào trang “hoàn tất đặt phòng của bạn” (i) trong trường hợp đặt phòng trả trước, trên nút “Thanh toán” hoặc (ii) trong trường hợp đặt phòng được thanh toán trong Cơ sở, trên nút “Xác nhận”.

 

Khách hàng có thể đặt trước Dịch vụ thay mặt cho một hoặc nhiều người bổ sung với tối đa 7 (bảy) phòng. Ngoài con số này, việc đặt chỗ của Khách hàng sẽ tuân theo các điều kiện áp dụng cho các nhóm. Đối với các yêu cầu đặt chỗ liên quan đến các nhóm kinh doanh, cuộc họp, hội thảo, v.v., vui lòng liên hệ h2077-sl10@sofitel.com

 

CHÍNH SÁCH HỦY HOẶC SỬA ĐỔI ĐẶT CHỖ DỊCH VỤ

Đối với Dịch vụ lưu trú, Khách hàng không có quyền tự hoàn hủy hay sửa đổi. Việc cung cấp dịch vụ lưu trú sẽ được quy định vào một ngày hoặc khoảng thời gian cụ thể. Đối với mỗi yêu cầu đặt trước của một Dịch vụ, chúng tôi sw4 thông báo trường hợp cụ thể với các điều kiện để hủy bỏ và / hoặc sửa đổi đặt chỗ.

Các đặt phòng thanh toán trước sẽ không có bất kỳ thay đổi và / hoặc hủy bỏ nào. Tiền đặt cọc (tiền đã trả trước) sẽ không được hoàn trả. Điều này được ghi nhận thông qua e-mail gửi khách.

Khi các Điều kiện Đặc biệt cho phép: Việc hủy hoặc sửa đổi khi đặt trước Dịch có thể được thực hiện trực tiếp Khách sạn chúng tôi tại phần thông tin liên hệ, bao gồm số điện thoại, được nêu rõ trong e-mail xác nhận đặt chỗ.

Trong trường hợp Dịch vụ bị gián đoạn bởi Khách hàng, toàn bộ mức giá đã thỏa thuận sẽ được tính. Không hoàn lại tiền trong trường hợp đặt phòng thanh toán trước trước khi lưu trú. Trong trường hợp Dịch vụ lưu trú, trừ khi có quy định rõ ràng khác, Khách hàng phải trả phòng trước thời gian do chúng tôi chỉ định, thường là 12 giờ trưa vào ngày cuối cùng của đặt phòng. Nếu không, Khách hàng sẽ bị tính phí thêm.

DỊCH VỤ CHECK-IN AND CHECK-OUT TRỰC TUYẾN

Để sử dụng Welcome Service, Khách hàng phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại bài viết này.

 

Để tạo điều kiện thuận lợi và đẩy nhanh thủ tục khi Khách hàng đến và rời khỏi Cơ sở, chúng tôi đã thiết lập Welcome Service, một quy trình để số hóa quá trình nhận phòng và trả phòng trước khi lưu trú, với điều kiện là đặt phòng của khách hàng là hợp lệ.Cơ sở sẽ phản hồi cho khách hàng liệu rằng họ có được sử dụng Dịch vụ này trong vòng 2 ngày kể từ ngày yêu cầu hay không.

 

Trong một số trường hợp, việc nhận phòng trực tuyến chỉ có thể được thực hiện nếu việc trả phòng cũng được thực hiện trực tuyến. Trong trường hợp này, Khách hàng vẫn có quyền từ chối việc trả phòng trực tuyến (còn được gọi là “trả phòng nhanh”), và như vậy việc nhận phòng trực tuyến hay Welcome Service đều sẽ bị hủy. Trong trường hợp không bắt buộc phải trả phòng trực tuyến, Khách hàng có thể làm thủ tục nhận phòng trực tuyến và trả phòng tại Cơ sở.

 

Việc trả phòng trực tuyến cần có yêu cầu ủy quyền (còn được gọi là “ủy quyền trước”) từ ngân hàng của Khách hàng. Thủ tục này bao gồm việc đảm bảo chi phí lưu trú ước tính và ủy quyền thanh toán cho Cơ sở trên cơ sở chi phí thực tế của Khách hàng lên số tiền được ủy quyền. Chỉ số tiền thực tế của hóa đơn sẽ được Cơ sở ghi nợ khi Khách hàng rời đi vào cuối đợt lưu trú mà không yêu cầu sự hiện diện thực tế hoặc xác nhận mới từ Khách hàng đó.
Tổng số tiền yêu cầu ủy quyền bao gồm tổng tiền đặt phòng (hoặc số tiền còn lại phải thanh toán trong trường hợp đã thanh toán trước một phần khi đặt phòng) và một khoản thanh toán một lần khách sử dụng hoặc tiêu dùng tại khách sạn (như là bữa sáng không bao gồm trong giá, nhà hàng, quầy bar, thuế du lịch,, v.v.). Số tiền này được Cơ sở xác định theo số lượng người và số đêm đã đặt.     Ví dụ: 2 đêm với giá 130 euro + 40 euro ước tính cho phụ phí = yêu cầu ủy quyền 300 euro.

 

Yêu cầu ủy quyền không phải là một khoản ghi nợ ngay lập tức, mà là một khoản dự phòng dung để thanh toán trong tương lai, được ủy quyền bởi ngân hàng của Khách hang. Khoản tiền đó tạm thời sẽ  giảm đi hạn mức của thẻ ngân hàng được sử dụng để đảm bảo khả năng ghi nợ tiếp theo. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, yêu cầu ủy quyền có thể xuất hiện dưới dạng một khoản nợ đang chờ xử lý trên tài khoản ngân hàng được liên kết với thẻ được sử dụng.
Khi yêu cầu ủy quyền đã được kích hoạt và được ngân hàng xác nhận, khi kết thúc thời gian lưu trú, Cơ sở gửi yêu cầu ghi nợ đến ngân hàng của Khách hàng tương ứng với số tiền trên hóa đơnNếu Hóa đơn nhỏ hơn tổng số tiền yêu cầu ủy quyền, khoản ghi nợ thực tế từ thẻ sẽ bằng số tiền Khách hàng thực sự nợ. Sau đó, hạn mức của thẻ sẽ được điều chỉnh lại từ tài khoản của Khách hàng theo sự chênh lệch này (trong một khung thời gian được thay đổi theo ngân hàng);Ví dụ: Yêu cầu ủy quyền 300 euro, hóa đơn cuối cùng là 260 euro = ghi nợ 260 euro và hủy yêu cầu ủy quyền cho 40 euro còn lại.Nếu hóa đơn lớn hơn tổng số tiền yêu cầu ủy quyền, thì Cơ sở sẽ sử dụng toàn bộ hóa đơn. Phần còn lại của chi phí sau đó sẽ được tiếp tục ghi nợ vào cùng một thẻ. Vì vậy, hai khoản ghi nợ được thực hiện từ tài khoản của Khách hàng. Một là tổng tiền từ yêu cầu ủy quyền và một là phí bổ sung. Tuy nhiên, Khách hàng nên đến quầy lễ tân để thanh toán toàn bộ số tiền yêu cầu ủy quyền hoặc thanh toán ngay tại chỗ.Ví dụ: Yêu cầu ủy quyền 300 euro, hóa đơn cuối cùng là 320 euro = ghi nợ 300 euro + ghi nợ 20 euro.

 

Một số Cơ sở có thể sử dụng đơn vị tiền tệ cho hóa đơn khác với đơn vị tiền tệ được sử dụng cho yêu cầu ủy quyền. Trong trường hợp này, số tiền thực sự được ghi nợ cũng có thể khác với số tiền yêu cầu ủy quyền do chênh lệch tỷ giá hối đoái có thể có giữa ngày yêu cầu ủy quyền và ngày lập hóa đơn.

 

Trong một số ít trường hợp, yêu cầu ủy quyền có thể dẫn đến việc ngân hàng của Khách hàng ghi nợ ngay cả trước khi khoản ghi nợ thực sự có hiệu lực. Trong trường hợp này, thẻ sẽ không được ghi nợ hai lần. Nếu ngân hàng nợ khách hàng thì Số dư sẽ được ngân hàng tự động tính lại cho Khách hàng.

 

Theo gợi ý của Cơ sở, nếu Khách hàng muốn thanh toán trước cho toàn bộ thời gian lưu trú khi nhận phòng, các chi phí phát sinh khách sẽ không được tính vào hóa đơn mà khách sẽ phải thanh toán trực tiếp cho khách sạn khi sử dụng.
Nếu đặt phòng bị hủy sau khi yêu cầu ủy quyền đã được thực hiện, lệnh yêu cầu hủy bỏ yêu cầu ủy quyền sẽ tự động được gửi đến ngân hàng của chủ thẻ. Trong một số trường hợp hiếm hoi, việc hủy bỏ này có thể xem như là một khoản tiền hoàn lại.

 

Xin lưu ý rằng việc trả lại số tiền ủy quyền trước (hoặc tiền hoàn lại) thường mất từ ​​hai mươi bốn (24) đến bốn mươi tám (48) giờ, nhưng có thể mất đến bảy (7) ngày làm việc hoặc hơn tùy thuộc vào chủ thẻ ngân hàng.
Để kích hoạt yêu cầu ủy quyền, Khách hàng được mời cung cấp thông tin thẻ tín dụng của mình như một phần của đăng ký Dịch vụ. Khách hàng được thông báo trước về các tính năng của yêu cầu ủy quyền và yêu cầu ủy quyền chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng. Thông tin thẻ tín dụng chỉ được nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của ACCOR lưu giữ như một phần của chính sách bảo mật nghiêm ngặt đối với thông tin ngân hàng.

 

QUY TRÌNH DỊCH VỤ LƯU TRÚ

Quý khách vui lòng cung cấp giấy tờ tùy thân (CMND, hộ chiếu & thị thực xuất nhập cảnh còn hiệu lực) tại quầy Lễ tân khi làm thủ tục đăng ký nhận phòng

Giờ nhận phòng là 14:00 và trả phòng là 12:00. Quý khách có thể liên lạc với nhân viên Lễ tân khi có yêu cầu trả phòng sau giờ quy định.

Khách lưu trú phải ở đúng phòng đã đăng ký, nếu cần chuyển phòng vui lòng liên hệ với quầy lễ tân. Không được ở chung phòng khi chưa đăng ký tại Quầy Lễ tân.

Vì lý do an toàn và an ninh, xin lưu ý rằng khách đến thăm hoặc khách không đăng ký không được ở lại trong phòng khách sau 20:00 tối. Khách đến thăm vui lòng để lại giấy tờ tùy thân tại Quầy Lễ tân theo quy định.

Không được mang vật nuôi, vũ khí, hàng quốc cấm, chất dễ cháy nổ vào phòng khách sạn.

Quý khách vui lòng không mang các thực phẩm, trái cây nặng mùi và dễ vấy bẩn (sầu riêng, mít, măng cụt…) vào khách sạn. Quý khách có thể yêu cầu bộ phận hành lý sẽ cất giữ tại kho.

Quý khách vui lòng không nấu nướng trong phòng.

Nghiêm cấm các hình thức cờ bạc, buôn lậu, mại dâm.

Không di dời các vật dụng, đồ đạc trong phòng qua các phòng khác.

Vui lòng không gây ồn ào sau 22:00.

Ban quản lý có quyền từ chối dịch vụ đối với các đối tượng có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm hoặc gây phiền nhiễu cho những khách khác trong khách sạn.

Quý khách vui lòng không treo đồ đạc ở khu vực cửa sổ gây ảnh hưởng mỹ quan của khách sạn.

Quý khách vui lòng đóng cửa cẩn thậntrước khi rời khỏi phòng. Khi có người gõ cửa hoặc nhấn chuông, quý khách nên xác định người bên ngoài là ai trước khi mở cửa.

Trong phòng có trang bị két sắt để lưu giữ tiền bạc và các đồ vật có giá trị. Mặt khác, quý khách có thể gởi tất cả các vật dụng quý giá vào két sắt tại quầy lễ tân. Khách sạn sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất mát tiền bạc và tài sản.

Tất cả các phòng được thiết kế không khói thuốc để khách được hưởng không khí trong sạch, nếu có dấu hiệu hút thuốc trong phòng chúng tôi sẽ tính phí.

Khách lưu trú chịu trách nhiệm và bồi thường về việc hư hỏng, mất mát trang thiết bị trong phòng theo quy định.

10% thuế VAT và 5% phí dịch vụ sẽ được tính trong các dịch vụ.

 

 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
 • chinh-sach-dich-vu-luu-tru
Đặt chỗ
Sofitel Saigon Plaza
Đặt chỗ lưu trú

Từ   đến

Room 1